Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (nie podnikateľ, nie firma), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Postup pri vrátení tovaru:

1) Vrátiť je možné len pôvodný tovar ktorý je funkčný,  bez poškodenia a výrazných znakov používania. Tovar musí byť v pôvodnom balení, vrátane kompletného príslušenstva a dokumentácie.
2) Vyplňte a uložte si alebo vytlačte formulár na odstúpenie od zmluvy (stihnúť tu). Vyplnený formulár nám môžete buď zaslať emailom alebo vytlačený doručiť spolu s tovarom.
3) Tovar zabaľte tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený, aby nedošlo k poškodeniu obalu a aby sa adresné štítky alebo známky nelepili priamo na obal tovaru. Balík následne ľubovoľným spôsobom doručte na adresu nižšie.

Adresa pre vrátenie tovaru a zaslanie odstúpenia od zmluvy:

     sklad 170105/09
    
VIVID Slovakia, s.r.o.
     Ďiaľničná cesta 5
     903 01 Senec
     telefón: +421 948 799 408 (číslo len pre potreby doručenia zásielky)

Na zásielke vždy uvádzajte meno a adresu odosielateľa - to platí aj pri osobnom doručení na náš sklad!

4) Po prijatí zásielky na sklad tovar v čo najskoršom možnom čase skontrolujeme. Následne Vám vystavíme dobropis a príslušnú sumu vrátime spôsobom, ktorý ste si zvolili v odstúpení od zmluvy.