Postup pri uplatnení reklamácie:

Na všetok u nás zakúpený tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov odo dňa nákupu.

V prípade reklamácie nás, prosím, najprv kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle +421 940 326 116 alebo mailom info@menicnapatia.sk. Pre urýchlenie komunikácie si pripravte nákupný doklad (faktúru alebo aspoň jej číslo). Náš personál s Vami dohodne ďalší postup a termín vyzdvihnutia meniča tak, aby ste s celým procesom mali čo najmenej starostí.