Postup pri uplatnení reklamácie:

Na všetok u nás zakúpený tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov odo dňa nákupu.

V prípade reklamácie, prosím, najprv vyplňte tento reklamačný protokol
Protokol po vyplnení uložte, čím sa u nás Vaša reklamácia online zaeviduje. Protokol môžete aj vytlačiť a pribaliť k meniču (nie je podmienkou, reklamáciu už evidujeme elektronicky). Reklamovaný menič následne dôkladne zabaľte tak, aby sa prepravou nepoškodil a ľubovoľným spôsobom ho doručte na adresu nášho skladu:

     sklad 170105/09
    
VIVID Slovakia, s.r.o.
     Ďiaľničná cesta 5
     903 01 Senec
     telefón: +421 948 799 408 (číslo len pre potreby doručenia zásielky)

Na zásielke vždy uvádzajte meno a adresu odosielateľa - to platí aj pri osobnom doručení na náš sklad!
Reklamovaný tovar nie je nutné doručiť v originálnom balení. Taktiež nie je nutné v prípade reklamácie meniča zasielať kompletné príslušenstvo - káble, poistky, atp. Zaslať stačí samotný menič.