Zákaznícka linka: +421 940 326 116
každý pracovný deň 9:00 - 16:00

email: info@menicnpatia.skBankové spojenie: 2500971646/8330, Fio banka, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 91870/B.Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170